Udržitelná Vizualizace Architekta & DDZ

Zjednodušit si vizualizace
Ušetřit energii
Radovat se

Vy mi řekněte, co chcete ukázat,

za kolik času s jakými nástroji

a já vám řeknu, jak to co nejudržitelněji udělat.

Proč by vás to
mělo zajímat?

Vizualizace je dnes součástí soutěží tak i studií
a někdy i v procesu realizace.
Z nevyhnutelných důvodů...
Protože architekti často dlouhé hodiny sedí před PC, kde tvoří projekt.
Kde točí 3D modelem a často potřebují přidat i vizualizaci.
V tom ale vyskakují dotazy a problémy:
  • Jaký záběr zvolit?
  • Co ukazovat a co ne?
  • Jak dlouho ji dělat?
  • V jakém software?
  • Rendrovat nebo nerendrovat?
Co je vlastně udržitelná
vizualizace?

Malý slovníček k vyladění
  1. Je to architektonická vizualizace, která ale je dělaná za jasně stanovený čas či finance.
  2. Dělá ji architekt pro svého klienta. Nemusí ji outsorcovat vizualizátorovi.
  3. Její systém mu dovoluje dělat ji kdykoliv v průběhu celého procesu projektu či studie. Ne jen na konci.
  4. Je to vizualizace, která komunikuje ne jen vlastnosti stavby, ale i benefity pro klienta.
  5. Je to vizualizace která nese identitu autora-tvůrce.
Matrix architektonické vizualizace
Jak vypadá
udržitelná vizualizace?
V průběhu 8 let mapuji vizualizace s profíky či se studenty. Na jedném z cvičení vybereme styl, který se líbí.
Následně zařazujeme vertikálně dle stylu - ano vizualizací je nepřeberné množství stylů.
Pak hádáme časovou náročnost, a zde často zjistíme, že vybraný příklad je velice zdlouhavý.
Naše chytrá vizualizace se nachází více v pravo než v levo.
Trpíte syndromem
architektonické
vizualizace?
Nazval jsem je syndromy, a jej jich mnohem víc, tady vypíchnu jen pár, které můžete znát.
Syndrom pozdní vizualizace
Ve škole jsme se naučili dělat vizualizaci až na konci, až máme návrh hotovy. V praxi však naopak vizualizace jsou často nástrojem pro vymýšlení návrhu v perspektivě či v atmosféře (mrk. MVRD Copy Pase guide)
Syndrom rendrované vizualizace
Mnozí si ze školy a z okolitého světa reklam neseme že vizualizace musí být jedině rendrovaná. Proto pak musíme šaha po drahých nástrojích. Dlouhých procesech. Nebo Utilitárních stylech.
Syndrom vizualizace bez doteku
Častokrat se stává, že se klienta vizualizace nedotkne. To protože nebyla pro klienta dělaná. Udělal si ji architekt sám pro sebe, síce na zadání klienta, ale ne na jeho potřeby. Ve všem, co děláme myslíme na vašeho klienta a postupně vás učíme jak na to.
Jak začít aplikovat
udržitelnou vizualizaci ?
Pokud aspoň něco z toho s vámi zarezonovalo, můžete v bádání pokračovat.

Buď konzultací se mnou, nebo online tréninkem, taky se mnou :-)
zdarma

Zkrácení času ve viz.

Vydal jsem Bedekr. Rychlý přehled osmi tipů, kde nechcete ztrácet čas!


Stáhnout si
od 140 € / h
Konzultace Obrazů
Moje nejoblíbenější činnost - analýza a čmárání do vizualizací. Tak aby vaše vizualizace ve finále zářili!

Prozkoumat
od 200€
Živé tréninky
Dle zájmu otevírám i živé školení vaších nejoblíbenějších kurzů. Můžete se přidat na seznam. Od tří lidí vybíráme termín!

Vyberte si
"Je rozdíl mezi prezentací architektury v magazínech
a v prezentací architektury klientovi."
Ing. arch. Dalibor Dzurilla
Hledač nových postupů reprezentace architektury skrze technologie, timemanagement, grafická pravidla a identitu tvůrce.
Tomu říká efektivita!

Momentalně dělá disertační práci na téma "Architectural digital sketch as communication tool " na FA ČVUT v Praze.
Na škole ARCHIP je garantem sekce prezentace architektury.
Podílí se jako externí konzultant na prezentaci v různých projektech a firmách.